Eerste asbestdeskundigen leggen succesvol examen af naar nieuws overzicht

14 Juli 2022

In juli en augustus zijn nog 80 kandidaten ingeschreven om hun examens af te leggen. De OVAM verwacht dat er tegen de opstart van de markt begin september zo’n 100 geslaagde asbestdeskundigen aan de slag gaan. Voor de volgende jaren is de ingeschatte behoefte minimaal 300 deskundigen, met een piek tot 700.

In de verplichte opleiding leren de kandidaat-asbestdeskundigen hoe ze een asbestinventarisatie moeten uitvoeren volgens het Inspectieprotocol. Ze oefenen om de inspectiedata correct in te geven in de inventarisatiedatabank van de OVAM. In een theorie- en praktijkexamen worden al deze kennis en vaardigheden getoetst.  In de laatste week van mei vonden de eerste theorie-examens plaats voor de kandidaat-asbestdeskundigen inventarisatie. Wie slaagde, kon deelnemen aan de praktijkexamens.

 Zullen er voldoende asbestdeskundigen zijn?

De OVAM gaat er van uit dat dit jaar een 60-tal asbestdeskundigen nodig zijn voor een goede marktwerking. Voor de volgende jaren is de ingeschatte behoefte minimaal 300 deskundigen, met een piek tot 700. Met andere woorden, er is zeker nog ruimte voor groei in de sector de volgende jaren.

 Al ruim 500 kandidaten volgden de verplichte opleiding die toegang geeft tot het examen. Momenteel slaagden al 39 kandidaat-asbestdeskundigen in hun theorie- en praktijkexamen. In juli en augustus zijn nog 80 kandidaten ingeschreven om hun examens af te leggen. De OVAM verwacht dat er tegen de opstart van de markt begin september zo’n 100 geslaagde asbestdeskundigen aan de slag gaan. Dit aantal zal blijven stijgen.

 Publicatie lijst gecertificeerde asbestdeskundigen

 Om aan de slag te gaan als gecertificeerd asbestdeskundige, moeten geslaagde kandidaten zich aansluiten bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling (CI). Die reikt finaal het persoonscertificaat uit en zal ook toezien op een kwaliteitsvolle werking via audits en controles.

 Momenteel is er één certificatie-instelling door de OVAM erkend en dienden ook 3 andere kandidaat CI’s hun aanvraagdossier in bij de OVAM. Zodra deze dossiers volledig zijn en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, kan de OVAM de erkenning uitreiken.

 De OVAM stelt vast dat geslaagde asbestdeskundigen wachten met het aanvragen van hun certificaat totdat ook de andere CI’s erkend zijn en hun aansluitingsvoorwaarden publiceren. Daarom voorziet de OVAM op 15 augustus de eerste publicatie van de lijst met gecertificeerde asbestdeskundigen, wat initieel in juli was voorzien. De databank is wel al sinds 1 juli toegankelijk voor de asbestdeskundigen. De eerste asbestattesten kunnen vanaf 15 september afgeleverd worden.

 Vanaf 23 november is het asbestattest verplicht bij verkoop, dus we zitten op schema voor een tijdige marktopstart.

Bron: CIB Vlaanderen

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons